Sử dụng biến JavaScript variable để lấy dữ liệu từ Global JavaScript

su-dung-bien-javascript-variable-de-lay-du-lie-tu-google-tag-manager

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

JavaScript variable lấy dữ liệu từ Global JavaScript. Global JavaScript là gì? thì khi mình mở chế độ Developer Tool (Click chuột phải vào Inspect) -> Console -> gõ univeral_variable từ đây có thể truy cập Global JavaScript.

global-javascript-variable
global-javascript-variable

Trong Google Tag Manager còn có 1 biến nữa là Custom JavaScript vì vậy bạn cần lưu ý sử dụng đúng biến là JavaScript khi tạo New Variable.

phan-biet-javascript-custom-javascript
phan-biet-javascript-custom-javascript

Dữ liệu được kéo ra từ Global JavaScript khá tương tự với Data Layer chỉ khác là dữ liệu của Global JavaScript cơ bản đã có sẵn và bạn không cần phải push dữ liệu vào Data Layer để sử dụng.

Cách tạo JavaScript Variable

Bước 1: Vào Variable -> New Variable -> JavaScript

tao-bien-javacript-variable-1
tao-bien-javacript-variable-buoc1

Bước 2: Đặt tên ví dụ “js-universal_variable”. Gõ “universal_variable” vào phần Global variable name -> Save

tao-bien-javacript-variable-2
tao-bien-javacript-variable-buoc2

Refresh Debug Mode -> Reload trang và kiểm tra.

Lúc này bạn kiểm tra ở phần Variables của Debug Mode đã có dữ liệu của biến vừa mới tạo js-universal_variable.

kiem-tra-javascript-variable-set-up-thanh-cong
kiem-tra-javascript-variable-set-up-thanh-cong

Bạn có thể thấy là JavaScript Variable cũng giống như DataLayer Variable lấy dữ liệu ra từ Data Layer thì JavaScript Variable cũng y như vậy là lấy dữ liệu ra từ Global JavaScript.

Nhưng tuỳ trường hợp để sử dụng JavaScript Variable thì không phải lúc nào dữ liệu cũng được auto fill vào Global JavaScript.

Bước 3: Lấy dữ liệu từ Global JavaScript. Ví dụ lấy dữ liệu “version” -> Quay lại chỉnh sửa variable mới tạo “js-universal_variable” -> thêm dot notation “.version” vào phía sau “universal_variable” -> Save

lay-du-lieu-global-javascript
lay-du-lieu-global-javascript

Refresh Debug Mode -> Reload trang và kiểm tra.

dot-notation-javascript-variable
dot-notation-javascript-variable
kiem-tra-lay-du-lieu-javascript-variable
kiem-tra-lay-du-lieu-javascript-variable
Tung Phan (Daniel)

Tung Phan (Daniel)

Digital Marketing Specialist. Chia sẻ những kiến thức về marketing trong quá trình làm việc và tự tìm tòi học hỏi qua các tài liệu. Hy vọng mọi người cảm thấy có ích!

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore