Mind map dành cho Google Analytics Begginers

mindmap-danh-cho-google-analytics-begginers

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lời giới thiệu

Mindmap này dành cho các bạn mới làm quen với giao diện của Google Analytics. Khi mới làm quen các bạn sẽ thấy bị ngợp bởi quá nhiều thông tin được cung cấp bởi Google Analytics và không biết phải bắt đầu từ đâu. Mình lần đầu đến với Google Analytic cũng như các bạn nên mình đã tổng hợp lại các nội dung các luồng dữ liệu được cung cấp trong Google Analytic kèm mô tả về chức năng và đôi khi là cả hướng dẫn sử dụng theo case study nào sẽ phù hợp.

Bên cạnh mô tả các luồng dữ liệu trong Google Analytics, mình cũng tóm tắt luôn các bước cài đặt cần thiết ban đầu khi sau khi bạn đã làm quen được với các thao tác và hiểu rõ được các dữ liệu mà Google Analytics cung cấp.

Cấu trúc Mind Map

Mind map Google Analytics Begginers có 6 phần chính:

  • Realtime
  • Audience
  • Acquisition
  • Conversion
  • Behavior
  • Admin Tab
  • Cài đặt

Tải tài liệu

Tải tài liệu Mind map dành cho Google Analytics Begginers

Google Analytic Beginer-Tung Phan
Google Analytic Beginer-Tung Phan

 

Tung Phan (Daniel)

Tung Phan (Daniel)

Digital Marketing Specialist. Chia sẻ những kiến thức về marketing trong quá trình làm việc và tự tìm tòi học hỏi qua các tài liệu. Hy vọng mọi người cảm thấy có ích!

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore