Giải thích GTM Non-Interaction Hit và khi nào nên dùng True hay False

giai-thich-non-interaction-hit-true-or-false

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Khi thêm một Custom Event tại Google Analytic thông qua Google Tag Manager, bạn sẽ được hỏi là chọn Non-Interaction Hit True hay False. Mặc định của Google để là False nhưng ý nghĩa của Non-Interaction Hit là gì và có phải luôn để là False không?

Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa của Non-Interaction Hit và khi nào thì nên chọn True hay False.

1.Ý nghĩa của Non-Interaction Hit

Non-Interaction Hit là việc khai báo với Google về việc bạn có muốn ghi nhận rằng Events mà bạn vừa cài đặt khi Fired có được tính là 1 Hit không. Nếu như bạn chưa rõ thì việc có hay không ghi nhận 1 Hit sẽ ảnh hưởng đến 2 chỉ số rất quan trọng trong Google Analyic đó là Bounce rateTime on page.

non-interaction-hit-true-or-false
non-interaction-hit-true-or-false

1.1 Hit là gì

Cụm từ Hit được nhắc đến nhiều lần trong bài viết này. Vậy Hit là gì?

Hit được hiểu là 1 tương tác và tương tác này sẽ tạo ra trường dữ liệu -> gửi về Google Analytic

Cơ chế Hit gửi dữ liệu về cho Google Analyitc như sau:

Step 1: Sau khi cài Tracking code vào domain website

Step 2: Google Analytic thả cookie vào user browser khi user truy cập domain đã cài tracking code

Step 3: Tracking code gửi 1 đoạn mã “Hit” trở lại Google Analytic sever. Hit ở đây là 1 đoạn URL  string về user.

Step 4: Từ đoạn Hit này Google Analytic sẽ hiểu và phân loại  theo các loại data

10-ky-nang-google-analytic-measure

Có 4 loại Hit chính trong Google Analytic gồm Pageview hit, Event hit, Transaction hit (Ecommerce hit), Social Interaction

1.3 Ảnh hưởng đến Bounce Rate

Nếu Non-Interaction Hit được chọn là True có nghĩa là mỗi khi Events fired -> 1 Hit (hoặc hiểu là 1 tương tác) đã được Google Analytic ghi nhận -> Session này sẽ không bị tính là Bounce -> Bounce rate sẽ giảm. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến dữ liệu Bounce rate nếu như Events của bạn cài đặt đơn giản chỉ là Page view hoặc Scrolling 25% -> Về bản chất người dùng không tương tác gì với website của bạn nhưng vẫn không bị tính là Bounce.

Để hiểu sâu hơn về mức độ ảnh hưởng của Non-Interaction Hit đến chỉ số Bounce Rate thì cần hiểu rõ Bounce rate là gì. Bounce rate không đơn giản chỉ là tỉ lệ số lượt xem 1 trang duy nhất/tổng số lượt xem trang. Hiểu như thế là chưa đúng.

Theo định nghĩa của Google về Bounce rate

bounce is a single-page session on your site. In Analytics, a bounce is calculated specifically as a session that triggers only a single request to the Analytics server

Bounce rate is single-page sessions divided by all sessions, or the percentage of all sessions on your site in which users viewed only a single page and triggered only a single request to the Analytics server.

Bounce là 1 phiên mà chỉ có 1 trang duy nhất và không phát sinh thêm 1 Hit nào và Bounce rate được tính bằng số phiên chỉ có 1 trang duy nhất đồng thời chỉ có  1 Hit duy nhất/tổng số phiên.

bounce-rate-anh-huong-boi-non-interaction-hit
bounce-rate-anh-huong-boi-non-interaction-hit

Như vậy Non-Interaction Hit được chọn là True -> Events Fired -> Không tạo ra Hit nào -> Nếu người dùng không tương tác gì thêm với page -> Bounce -> Tăng Bounce rate

Non-Interaction Hit được chọn là False -> Events Fired -> Tạo ra 1 Hit -> Không quan trọng người dùng có tương tác gì thêm với page -> Không Bounce -> Giảm Bounce rate

1.3 Ảnh hưởng đến Time on Page

Time on Page được tính  từ Hit đầu tiên đến Hit tiếp theo. Do vậy nếu Non-Interaction Hit được chọn là True -> Events Fired -> Không tạo ra Hit nào -> Google sẽ rất khó để tính toán được thời gian mà người dùng vẫn đang ở trên trang.

Vì thế bạn cần cân nhắc khi nào thì nên lựa chọn và True và khi nào nên lựa chọn là False vì những tác động đi kèm đến những chỉ số đánh giá khác.

2. Khi nào nên lựa chọn Non-Interaction Hit là True hay False

Mặc định của Google sẽ để Non-Interaction Hit là False bởi vì thông thường khi người dùng kích hoạt 1 event của page sẽ được hiểu là đang tương tác với page. Do vậy đối với những Events như Click 1 button hoặc Click play video… những Events mà người dùng thực sự tương tác với page thì để Non-Interaction Hit là False.

Những Event dạng đếm thời gian hoặc kéo trang đến 25%, 50% hay 75% thì nên để Non-Interaction Hit là True.

Tung Phan (Daniel)

Tung Phan (Daniel)

Digital Marketing Specialist. Chia sẻ những kiến thức về marketing trong quá trình làm việc và tự tìm tòi học hỏi qua các tài liệu. Hy vọng mọi người cảm thấy có ích!

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore