Button Click Tracking với Google Tag Manager dành cho Google Analytic, Facebook, Adwords

button-click-tracking-google-tag-manager-thumnail

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách đơn giản nhất để tracking button click trên bất cứ đâu từ Google Analytic, Facebook Ads, Adwords với Google Tag Manager.

Đầu tiên, hãy chắc chắn là trang web của bạn đã được cài Google Tag Manager. Vì vậy việc bạn cần làm ngay là:

Sau khi đã kiểm tra và cài đặt thành công, hãy bắt đầu từng bước sau:

1. Tạo Click Trigger

Mình sẽ thao tác trên website demoshop của mình là: demoshop.marketinghub.vn

 • Đăng nhập Google Tag Manager chọn Triggers -> New -> All Elements

button-click-tracking-voi-google-tag-manager-danh-cho-google-analytic-facebook-adwords-1

Lưu tên Triggers để sau này khi bạn có nhiều Triggers rồi phân biệt cho dễ.

Click Save Triggers.

 • Chọn Variables -> Configure -> Kéo xuống tìm Click và chọn tất cả

button-click-tracking-voi-google-tag-manager-danh-cho-google-analytic-facebook-adwords-2

Bạn không cần lưu hay làm gì nữa. Chỉ cần chọn tất cả các ô cần tick của Click.

2. Xác định Variables của Event 

Mở chế độ Preview trong Google Tag Manager lên -> Refresh -> Mở trang web cần tracking của bạn lên và F5 một lần nữa để refresh lại trang và các thay đổi bạn đã làm ở bước 1.

button-click-tracking-voi-google-tag-manager-danh-cho-google-analytic-facebook-adwords-3

Bây giờ Google Tag Manager có thể đọc được tất cả thể loại Click mà bạn thực hiện và tracking sau đó gửi báo cáo cho bạn.

 • Bạn có thể Click bất kỳ 1 điểm trên trang
 • Hoặc text thường
 • Hoặc Link
 • Hoặc Ảnh, Video
 • Hoặc Button
 • Tất cả mọi thể loại Click

Điều mình muốn tracking ở đây là 1 Button. Do vậy mình sẽ thử tracking button “Add to Cart” trong trang demoshop.

Hãy chú ý đến phần Variable tại phần Debug của GTM. Với mỗi Click bạn thực hiện sẽ tạo ra 1 hit event thể hiện dưới dạng gtm.click như trong hình. Mỗi gtm.click sẽ có những thông số khác nhau ở phần Variable để phân biệt bạn click vào đâu.

button-click-tracking-voi-google-tag-manager-danh-cho-google-analytic-facebook-adwords-4

Bây giờ hãy tìm ra biến nào tạo ra trường nội dung duy nhất cho button mà bạn muốn tracking, để phân biệt với các click event khác.

button-click-tracking-voi-google-tag-manager-danh-cho-google-analytic-facebook-adwords-5

Trong trường hợp của mình là button “Add to Cart” có biến Click Class: ‘single_add_to_cart_button button alt’  là chỉ xuất hiện khi click vào button Add to Cart.

Biến Click Text cũng là duy nhất nhưng để tránh trường hợp trong trang có text là “Add to Cart” nào khác, mình sẽ ưu tiên biến Click Class để phân biệt và tracking button Add to Cart của mình.

3. Cài đặt lại Trigger 

Ok, bây giờ bạn cần quay lại Triggers của GTM để setting lại Trigger mà bạn đã tạo ở bước 1.

 • Click vào triggers bạn đã tạo vào chỉnh sửa
 • Chọn ‘Click Class’ hoặc biến mà bạn lựa chọn -> contain -> Paste giá trị của biến ở bước 2. Trong trường hợp của mình là ‘single_add_to_cart_button button alt’ 
 • Save

button-click-tracking-voi-google-tag-manager-danh-cho-google-analytic-facebook-adwords-6

4. Tạo Tag cho Button Click Tracking 

– Chọn Tag -> New tag -> đặt tên: GA-Event-Click Add to Cart 

button-click-tracking-voi-google-tag-manager-danh-cho-google-analytic-facebook-adwords-7

 

– Chọn Tag Configuration -> Chọn Google Analytic – Universal Analytics

 • Track type: Event
 • Category: Click
 • Action: Add to Cart
 • Để trống nhưng ô Label, Value hoặc điền thêm để có thêm thông tin nếu bạn cần.
 • Non-Interaction Hit: False
 • Google Analytic Settings: Chọn Tag Google Analytic nếu bạn cài Google Analytic tracking code qua GTM hoặc chọn Google Analytic Tracking ID trong phần Admin-> Tracking Info ->Tracking code 

– Chọn Triggering -> Chọn Trigger bạn đã lưu ở bước 3

– Save

5. Kiểm tra 

Refresh lại Preview Mode -> Refresh lại trang -> Click vào Button cần Tracking để test xem đã được Fired trên GTM Debug chưa

Trong trường hợp của mình là ‘Add to Cart’ Button 

button-click-tracking-voi-google-tag-manager-danh-cho-google-analytic-facebook-adwords-8

Nếu hiện như Fired đúng Tag vừa lưu ở bước 4 là ok. Bạn có thể test ngay ở phần Real time trong Google Analytic xem Event Button Click đã được xuất hiện chưa là xong.

real-time-google-analytic-button-click-tracking

 

Tung Phan (Daniel)

Tung Phan (Daniel)

Digital Marketing Specialist. Chia sẻ những kiến thức về marketing trong quá trình làm việc và tự tìm tòi học hỏi qua các tài liệu. Hy vọng mọi người cảm thấy có ích!

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore